PrintSend this page to a friendShare this

 Limud Banner.jpg

סיכום המבצע.jpg

מבצע הכנה לי"ט כסלו! 

כל אחד מאיתנו חווה "גאולות פרטיות" במהלך החיים. מקרים בהם יצאנו מההגבלות שלנו, עשינו משהו מעבר ליכולות הרגילות שלנו.

במבצע זה נתנו לילדים את הבמה לספר את סיפורם האישי - של הגאולה הפרטית שלהם. 

בנוסף, הילדים שיננו את פרק מ"ז בתניא בע"פ המדבר על יציאת מצרים בימינו, 'יציאה מהמצרים והמגבלות' שלנו. במילים אחרות -"גאולה פרטית"! 

ויהי רצון שהקב"ה יחבר את כל שורות התניא בע"פ של ילדי השלוחים, יחד עם כל הגאולות הפרטיות, ויביא לגאולה האמיתית והשלימה של משיח צדקנו! 

  המבצע יועד לבנים ובנות בגילאים 7-14

מה במבצע?

* לימוד פרק מ"ז בתניא בע"פ. 
 חלק א' להורדה 
חלק ב' להורדה 

      גילאים 7-9: על כל 4 שורות מקבלים כרטיס הגרלה. 

      גילאים 10-14: על כל 6 שורות מקבלים כרטיס הגרלה.

* הכנת מצגת עם סיפור אישי על ה'גאולה פרטית שלי'.   

  על המצגת להיות בת 2-3 שקופיות.

ניתן לכתוב סיפור שקרה לכם, או לחבר/ה שלכם בהשפעתכם.

בשקופית הראשונה תנו כותרת לסיפור, וכתבו שם, גיל ומקום מגורים. 

את המצגת ניתן לשלוח עד יום שישי ט"ז בכסלו, לכתובת המייל Frady@Myshliach.com.

 

 צפו בסרטון הדרכה מיוחד למבצע!
לצפיה לחצו כאן
 

MyShliach Hachana 19 Kislev 5777.jpg 

התרשמו גם מתוכניות נוספות: 

Ache Sheli Web-page Slide HEB 2.jpg

Shvui Chasidi Banner.jpg

MyShliach Farbreingen 5777 header.jpg

Shabbatons and Camps.jpg

Birthday Banner.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrintSend this page to a friendShare this